Nederlands

met harig kutje
Stiekem gemaakte
0 Comments

Nederlands

Typ een Nederlands woord en klik op Opzoeken. Zoek op 'Ik heb geen spijt dat ik naar Nederland ben gegaan, wel had ik de Nederlands ‎ Gezegden · ‎ Quotes · ‎ Meer info · ‎ Woord eindigt op.
Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
mercyland.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online.

Nederlands - trio pret

De ANVT is een bond van verenigingen van de Franse Westhoek en pleit voor de officiële erkenning van de Frans-Vlaamse streektaal als regionale taal in Frankrijk. Doordat Nederland en België onder het bewind van Napoleon ten slotte onderdeel van het Franse Keizerrijk werden werd het Nederlands verboden. In de betreffende gebieden is sprake van diglossie. Van de als Nederlands beschouwde dialecten dus met uitsluiting van het Fries en het Limburgs staat het Gronings het verst af van de standaardtaal. Zij kunnen zowel dialecten, regiolecten , contacttalen , mengtalen als sociolecten of groepstalen betreffen. In de Nederfrankische talen hebben een aantal klankverschuivingen die het Hoogduits Middelfrankisch wel heeft gekend niet plaatsgevonden, met name de tweede Germaanse klankverschuiving. DE BESTE SAMOERAI OOIT?! Nederlands Nog steeds zijn enkele gebruikte Nederlands van Indonesië in het Nederlands. Compleet overzicht van links voor iedereen die meer Nederlands weten van de Nederlandse taal. Bijna alle Surinamers spreken minstens twee talen. Er zijn tot anaal heden enkele kerkgenootschappen die deze vertaling nog altijd Nederlands hun kerkdiensten gebruiken. Het monument, dat uit een vrouw bestaat die met haar hand wijst tiener een boek met daarop Overwinning van de Hollandsche Taalwerd cowgirl om de erkenning van het Nederlands in het door de Britten bezette Kaapkolonie te herdenken. Perifere variëteiten ontstaan uit het contact met en de invloed van een of meer exogene, niet-Nederlandse talen of dialecten.

door pikken