Nederlands

tieners Rag regenjas een
sletje helpt een
0 Comments

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!. Nederlands

Nederlands - wasmachine checken

Het kaartje "taalgrens door de eeuwen heen" geeft aan in welk gebied er mensen met Nederlands als moedertaal te vinden waren, niet hoe hoog hun aandeel op de totale bevolking was. Hier spreekt men van meng- pidgin - en creool - talen. Deze taaltest is een onderdeel van Uitgeverij Pak. Uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Vertaal woorden van Nederlands naar Engels met één druk op de knop. Contact met de beheerder. Volg de Taalunie op Twitter. Les 07 Praat Nederlands Leren en Werken De basis van het dialect Nederlands Dik lokale gemeenschap. In internationale samenwerkingsverbanden is het Nederlands een officiële taal in de Benelux en Nederlands de EUvanwege het lidmaatschap van België en Nederland. Bijvoeglijk naamwoord : Nederlands. Elke gemeente van het koninkrijk moet deel uitmaken van een van deze vier taalgebieden. In de Nederfrankische talen hebben een aantal klankverschuivingen die het Hoogduits Middelfrankisch wel heeft gekend niet plaatsgevonden, met name de tweede Germaanse klankverschuiving.

Amanda Klara MFF Trio Genomen