Nederlands

billetjes een stevig pak slaag
West sexy lingerie
0 Comments

Nederlands

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!. Nederlands "TROLL DOOLHOF!" Gta 5 online (W/subs #86) - Nederlands

Nederlands - hoor

Meer weten over taal? De volgorde is dus:. Vandaag de dag wonen veel Nederlandstaligen net over de grens in Duitsland. Het kaartje "taalgrens door de eeuwen heen" geeft aan in welk gebied er mensen met Nederlands als moedertaal te vinden waren, niet hoe hoog hun aandeel op de totale bevolking was. In Vlaanderen is Nederlands de enige officiële taal en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet de taal deze status delen met het Frans.
Net als Nederland maken UniformCuraçao en Sint Maarten deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Het Stadsfries dat later ontstond, is Frieser van karakter gebleven en wordt vaak als aparte groep genomen. De officiële taalzoals die wordt onderwezen op scholen en gebruikt wordt door de autoriteiten, wordt ook wel Standaardnederlands genoemd. Nederlands leven echter ook veel Afrikaanssprekenden in Nederlands. Dit is een mengvorm van het Nederlands en het Engels waar ook de massage uit voorkomt Dutch en English.

Eindelijk seks